Selamat Hari Lahir Pancasila tahun 2023

Selamat Hari Lahir Pancasila tahun 2023

Bersama-sama, mari kita terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam segala aspek kehidupan. ?????????

#HariLahirPancasila2023 #Pancasila75Tahun #SatuBangsaSatuPancasila"